Työhyvinvointi-messut
{Content.image.alt

Mindfulness MBSR - välineitä työelämän haasteisiin

ke 12.09.2018 11:00-11:30

EcoOnline - Speaker's Corner, A-halli

Kiinnostus mindfulness-ohjelmiin osana työhyvinvointia on kasvanut viime vuosina rajusti. Lukuisat maailman johtavista yrityksistä ovat lanseeranneet osin hyvin mittaviakin mindfulness-ohjelmia henkilöstölleen ja kiinnostus aiheeseen on Suomessakin voimakkaassa nousussa.

Myös lisääntynyt tieteellinen tutkimus Mindfulness-MBSR -menetelmästä ja vakuuttava näyttö sen hyödyistä vauhdittavat tätä kehitystä. Luennolla opit, miten voit soveltaa Mindfulness-MBSR -harjoitteita työympäristössä ja mitkä ovat niiden keskeiset vaikutukset työhyvinvointiin.

Puhuja: Petri Pennanen on toiminut yli 20 vuoden ajan johtotehtävissä kansainvälisissä konserneissa, etenkin Saksassa. Työnsä tukena hän on soveltanut Mindfulness-MBSR -menetelmää ja on erittäin positiivisten kokemustensa motivoimana kouluttautunut Mindfulness-MBSR –ohjaajaksi CFM®. Näiden kokemusten kautta Petri pystyy helposti samaistumaan työelämässä esiintyviin haasteisiin ja antamaan työkaluja niiden ratkaisemiseen. Petrin yritystausta ja sen soveltaminen MBSR-menetelmässä muodostavat ainutlaatuisen yhdistelmän, joka välittyy myös kuuntelijoille.