Työhyvinvointi-messut
{Content.image.alt

Päihteet ja työelämä

ti 11.09.2018 10:10-10:30

EcoOnline - Speaker's Corner, A-halli

Päihteet alkoholista muuntohuumeisiin ovat kasvava haaste myös työelämässä yhteiskunnan, asenteiden ja huumemarkkinoiden muuttuessa. Päihteet vaikuttavat niin yksittäisen työntekijän hyvinvointiin, työyhteisöjen toimintaan kuin yritysten tuottavuuteen. Ovatko työnantajat tiedostaneet päihdekäytön muutosten vaikutuksia työelämään?

Puhuja: Toimitusjohtaja, vt. lääketieteellinen johtaja, (Päihdelääketieteen työelämäprofessori Helsingin Yliopisto), Kaarlo Simojoki, A-klinikka Oy