Työhyvinvointi-messut
{Content.image.alt

Suomen Työterveyshoitajaliiton seminaari

ti 11.09.2018 13:00-17:00

Seminaaritila, Hyvinvointi kylä

Työpaikkaselvitys ja toimintasuunnitelma työnantajan etuna, tule kuulemaan mitä hyötyä yrityksesi tästä saa.

Seminaarin vetäjä: työterveyshoitaja, Mari-Anne Anttila

Ohjelma:

13.00 Alkusanat ja ohjaus päivän teemaan, työterveyshoitaja, Mari-Anne Anttila

13.15 Pientyöpaikkojen riskienkartoitus, TtM, tft, AmO, tuotepäällikkö, Mika Nyberg, TTL

13.45 Työpaikkaselvitys, Vartu ja päihdemalli, TtM, palvelupäällikkö, Pilvi Österman, Aava, STTHL ry puheenjohtaja

15.00 Psykososiaalisen riskin arviointi sekä työn väkivallan uhkan arviointi. Psykososiaalisten riskien hallinta on laajin ja haastavin työturvallisuuden hallinnan osa-alue. Sen hallintaan vaikuttavat työntekijä itse, työyhteisö, esimies sekä koko työpaikka. Luennolla annetaan vinkkejä psykososiaalisen kuormituksen hallintaan. Työhyvinvointipäällikkö, FT, Katri Mannermaa, Satakunnan sairaanhoitopiiri ky

15.30  Työsuojeluorganisaatio: työsuojelupäällikön, työsuojeluvaltuutetun ja työsuojeluorganisaation merkitys ja vastuut, työsuojelupäällikkö, Leena Haakana, Helsingin kaupunki

16.15 Loppuyhteenveto

Tiedot puhujista:

Mika Nyberg: Työskentelee tuotepäällikkö nimikkeellä, pääasiallinen tehtävä on pienten yritysten työturvallisuus- ja terveysriskien hallintatyökalun kehittäminen. Työskentelee myös erilaisissa työterveyshuollon asioihin liittyvissä tutkimus- ja kehittämisprojekteissa. Kouluttaa työterveyshuollon pätevöittävässä koulutuksessa yhdessä moniammattilisen tiimin kanssa. ”Tärkeintä nykyisessä työssä on se, että työterveys-ja työturvallisuusasioihin kiinnitetään yhtä paljon huomiota oli sitten yritys iso tai pieni. Luennoin pientyöpaikkojen riskienkartoituksen hyödyistä.”
TtM, tft, AmO, tuotepäällikkö (ePIRA), Työterveyslaitos

Leena Haakana: Terveyden ja turvallisuuden suojelu työssä on meidän kaikkien toimijoiden asia. Työsuojelun rooli organisaation, työpaikkojen ja työterveyshuollon yhteistyökumppanina muotoutuu yhteistyössä. Valmiudet työsuojeluasioiden haltuunottoon ovat erilaiset eri toimijarooleista työsuojelurooleihin valituilla. Kokemuksia työsuojelun yhteistyökumppanuudesta ja roolista organisaatiossa kertoo työsuojelupäällikkö, HR asiantuntija/työkykyjohtaminen, työsuojelupäällikkö, Leena Haakana, Helsingin kaupunki

Pilvi Österman: Pilvi Österman on toiminut Suomen Työterveyshoitajaliiton puheenjohtajana vuodesta 2015. Päätyökseen hän toimii Lääkärikeskus Aava Kampissa työterveyshuollon palvelupäällikkönä. Koulutukseltaan hän on Terveystieteiden maisteri Itä-Suomen Yliopistosta. Pilvi on toiminut työterveyshoitajana ja työskennellyt viimeiset kahdeksan vuotta erilaisissa työterveyshuollon asiantuntija-, esimies- ja kehittämistehtävissä. Hän on toiminut FOHNEU:n Executive Boardissa, sihteerin tehtävässä vuosina 2012-2015. Hän on myös kansainvälisen työterveyshuollon komitean, International Commission of Occupational Health (ICOH) jäsen. Pilvi Österman luennoi työpaikkaselvityksen hyödyistä, varhaisen puuttumisen mallista sekä päihdeohjelmasta.


Katri Mannermaa:
työhyvinvointipäällikkö, FT, Satakunnan sairaanhoitopiiri ky