Työhyvinvointi-messut

Työelämän laadulla resilienssiä selvitä yrityksen haasteista

ti 13.09.2022 15:15-15:40

Työhyvinvointi-lava, E-halli

SafeInLog hankkeessa on seurattu usean yrityksen etenemistä koronan tuomissa haasteissa. Henkilöstön kokema työhyvinvointi näyttää tuovan resilienssiä eli parempaa kykyä selviytyä haasteista voittajana. Työelämän laatu (QWL) on Lapin yliopiston kehittämä menetelmä, jolla mitataan työhyvinvointia tuotantotekijänä. Tulosten mukaan hyvä QWL tuo yritykselle ylivoimaista kilpailuetua. Esityksessä näytetään dataa sisälogistiikan yrityksistä. Skenaarioiden avulla havainnollistetaan miten yritys voi parantaa operatiivista arvoa henkilöstökehittämisen avulla.

Marko Kesti on Lapin yliopiston dosentti ja henkilöstötuottavuuden tutkimusohjelman johtaja. Ennen tutkimusuraa Kesti oli kansainvälisen teollisuuden palveluksessa osallistuen tuotekehitykseen ja johtamiseen. Tutkimustyössä Kesti on erikoistunut työelämän laadun mittaamiseen sekä liiketoiminta-analytiikkaan, jossa huomioidaan työhyvinvointi tuotantotekijänä. Uusin tutkimusalue on tekoälyavusteinen organisaation kehittäminen, jossa Kesti on saanut myös kansainvälistä huomiota.