Työhyvinvointi-messut

Työhygienia – missä ollaan ja minne mennään?

ke 19.05.2021 11:20-11:40

Ohjelmalava, E-halli

Työhyvinvointia ja -terveyttä uhkaavia haittatekijöitä ovat erilaiset kemialliset, fysikaaliset ja biologiset altisteet, joihin kuuluvat muun muassa erilaiset pölyt, kemikaalit, melu, tärinä, säteily sekä mikrobit. Myös esimerkiksi tapaturmavaara, psykososiaalinen kuormitus, etätyöt ja haittojen kokeminen vaikuttavat yksilöiden hyvinvointiin työssä.

Työympäristön perustan muodostaakin työhygienia, johon liittyvää osaamista on ylläpidettävä. Erityisesti pientyöpaikkojen ja teollisten töiden sekä etätyön työhygieeniset olosuhteet vaativat huomiota. Haittatekijöille altistumista on arvioitava, sillä se muodostaa perustan riskien arvioinnille. Työhygieeniset periaatteet soveltuvat hyvin myös koronariskien hallintaan.

Esiintyjä: TkT Rauno Pääkkönen, Tmi Rauno Pääkkönen

www.sths.fi

Teema: Työhyvinvointi