Työhyvinvointi-messut

Kohti monimuotoisempaa yrityskulttuuria

Blogi  25.06.2024

Miksi monimuotoisuus kannattaa työpaikallasi – myös taloudellisesti? Kuinka monimuotoisuus linkittyy työhyvinvointiin ja yrityksesi päätöksentekoon? Mistä lähteä liikkeelle oman yrityksesi monimuotoisuustyössä?

Rekisteröidy messukävijäksi | Katso ohjelmatärpit

Tämän syksyn Työhyvinvointi-messujen kantavana teemana on monimuotoisuus ja inkluusio sekä niiden johtaminen työyhteisössä. Tutkimukset osoittavat, että monimuotoisilla työyhteisöillä on useita hyötyjä, kuten luovuuden ja innovatiivisuuden lisääntyminen, parantunut asiakastyytyväisyys, taloudellinen kannattavuus, hyvä työnantajakuva ja työhyvinvoinnin kasvu. Inklusiivinen organisaatiokulttuuri on avainasemassa näiden hyötyjen saavuttamisessa. 

Inklusiivisen työyhteisön piirteitä

Inklusiivinen työyhteisö on sellainen, jossa jokainen jäsen tuntee olevansa tervetullut, arvostettu ja yhteisön täysivaltainen jäsen. Tämä tarkoittaa psykologista turvallisuutta, jossa jokainen voi olla oma itsensä ilman pelkoa syrjinnästä tai väheksynnästä. Lisäksi inklusiivisessa työyhteisössä kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet vaikuttaa ja saada äänensä kuuluviin, sekä hyödyntää organisaation tarjoamia resursseja, kuten tukea ja koulutusta.  

Monimuotoisuus ja inklusiivisuus eivät ole pelkkiä muodikkaita hokemia, vaan ne ovat avainasemassa menestyvän työyhteisön rakentamisessa. Monimuotoisuuteen panostaminen edistää sekä työntekijöiden hyvinvointia että organisaation kilpailukykyä. Työhyvinvointi-messut tarjoavat erinomaisen tilaisuuden syventyä aiheeseen tarjoten uusia näkökulmia ja työkaluja monimuotoisuuden ja inklusiivisuuden edistämiseen.  

Näin huomioit monimuotoisuutta työpaikallasi: 

1. Tahtotilan määrittäminen. Keskustelkaa työpaikallanne, mitä monimuotoisuus ja inklusiivisuus merkitsevät teille ja miksi niitä halutaan kehittää. Miettikää, miten tärkeäksi niiden kehittäminen koetaan ja millaisia konkreettisia hyötyjä siitä voidaan saavuttaa.

2. Nykytilan kartoitus. Selvittäkää työpaikkanne lähtötilanne kartoittamalla nykytilaa ja tunnistamalla kehittämiskohteet. Mittaaminen tukee myös kehityksen seurantaa ja tavoitteiden asettamista.

3. Tavoitteiden asettaminen ja seuranta. Asettakaa konkreettisia ja mitattavia tavoitteita monimuotoisuus- ja inkluusiotyölle. Suunnitelkaa tarvittavat toimenpiteet ja arvioikaa tavoitteiden saavuttamista säännöllisesti.

4. Yhteisöllisyyden tukeminen. Varmistakaa, että jokainen työntekijä kokee kuuluvansa yhteisöön ja että heitä arvostetaan omana itsenään. Edistäkää verkostoitumismahdollisuuksia, jotta työntekijät voivat saada tietoa, tukea ja uusia ideoita, sekä tuoda esiin omaa osaamistaan ja kiinnostuksen kohteitaan. 

Osallistu syyskuun Työhyvinvointi-messuille 

Haluatko oppia lisää monimuotoisuudesta ja inklusiivisuudesta työelämässä? Tervetuloa mukaan Työhyvinvointi-messuille, jossa pääset tapaamaan työhyvinvoinnin ammattilaisia ja kuulemaan alan ajankohtaista tietoa. Rekisteröidy messukävijäksi maksutta!

Rekisteröidy kävijäksi

Tutustu Työhyvinvointi-messujen ohjelmaan 

Messujen ohjelmassa pureudutaan esimerkiksi monimuotoisuuteen, psykologiseen turvallisuuteen ja johtamiseen. Tässä kolme ohjelmatärppiä:

Katso koko ohjelma


Artikkelin lähteet: Työterveyslaitos. Monimuotoisuus ja inklusiivisuus asiantuntijaorganisaatiossa. 2024.