Työhyvinvointi-messut

Työhyvinvointi-messut

Työkyvyn ja työhyvinvoinnin ammattimessutapahtuma:

Kokoaa yhteen työhyvinvointia edistävät tahot, organisaatiot ja ihmiset.

Esittelee alan uusimmat innovaatiot, tuotteet ja palvelut.

Antaa mahdollisuuden osallistua alan ajankohtaisimpiin koulutuksiin ja valmennuksiin.

Tervetuloa Työhyvinvointi-messuille

Tapahtuma on kaikille rekisteröityneille ilmainen

Rekisteröidy nyt     Tilaa uutiskirje

Tänä vuonna pureudutaan monimuotoisuuteen ja inkluusioon työelämässä sekä näiden johtamiseen

Vastuullinen työnantaja tukee monimuotoisuuden huomioimista niin, että jokainen tulee kuulluksi ja saa kasvaa roolissaan parhaalla mahdollisella tavalla turvallisessa ympäristössä. Monimuotoisuudella  työelämässä tarkoitetaan työntekijöiden keskinäistä erilaisuutta mm. iän, sukupuolen, etnisen taustan, seksuaalisen suuntautumisen, neuromonimuotoisuuden, perhetilanteen ja uskonnon osalta. Tutustu aiheeseen paremmin Työterveyslaitoksen sivuilla.

Toimiva ja hyvinvoiva työyhteisö tarvitsee kaikkia arvostavaa esihenkilötyötä sekä erilaisia näkökulmia, taitoja ja kokemuksia hyödyntäviä toimintamalleja Monimuotoisuuden onnistunut johtaminen on yrityksen tärkeä kilpailutekijä ja sillä on osoitettu olevan monia hyötyjä*.

*Lähde: ttl.fi

Monimuotoisuuden hyödyt yritykselle:

Luovuus ja innovatiivisuus

Parantunut asiakastyytyväisyys ja uusien asiakkaiden saaminen

Taloudellinen kannattavuus

Hyvä työnantajakuva ja maine

Työturvallisuus

Työhyvinvointi ja työmotivaatio

Työelämän monimuotoisuus haastaa johtamista, koska työelämän ja johtamisen odotukset ja yleisestikin arvot vaihtelevat esimerkiksi eri sukupolvien tai eri kulttuureista tulevien välillä.

Monimuotoisuutta on johdettava niin, että sen hyödyt saadaan valjastettua käyttöön.


Tervetuloa työhyvinvoinnin ammattitapahtumaan!