Työhyvinvointi-messut

Miksi messuille?

Hyvinvointi työssä yhdistää meitä kaikkia

Työelämä muuttuu jatkuvasti ja työ on murroksessa. Työkyvyn ja työhyvinvoinnin ammattimessuilla keskitytään työpaikan hyvinvoinnin merkitykseen niin yksilön kuin yrityksen kilpailukyvyn, maineen ja kannattavuuden näkökulmista. Tapahtuman teemoja ovat johtaminen, muutos, työuupumus sekä työyhteisöjen vuorovaikutus.Tule mukaan!

Tervetuloa työhyvinvoinnin ammattilaisille suunnattuun tapahtumaan!

Kävijäksi rekisteröityminen on maksutonta.

Rekisteröityminen aukeaa myöhemmin

100 % TYÖHYVINVOINTIA

 

Työhyvinvoinnin aakkoset

Kun työhyvinvointi on kunnossa, työnteko on mielekästä ja turvallista. Työhyvinvointiin kuuluvat ergonomian ja turvallisuuden lisäksi:

  • hyvä johtaminen,
  • yhdenvertaisuus,
  • ilmapiiri ja ammattitaito.

Työterveyslaitoksen mukaan panostukset työhyvinvointiin maksavat itsensä moninkertaisena takaisin, joten hyvinvoiva henkilökunta on työnantajan tärkein voimavara. Työpaikan hyvinvoinnin merkitys kilpailukykyyn, maineeseen ja kannattavuuteen onkin korvaamaton.

Työnantajille ja työntekijöille suunnattu tapahtuma esittelee:

  • tuotteita,
  • palveluita,
  • ratkaisuja ja

alan uusinta tietoa työhyvinvointiin, työterveyteen sekä työkykyyn liittyen. Tarjolla on monipuolisesti myös alan neuvontaa, koulutusta ja konsultointia sekä toiminnallista oheisohjelmaa, kuten työkykyyn liittyviä testauksia ja tyky-toiminnan esittelyä.


Työhyvinvointi:hyvinvointi työelämässä

Työkyvyn ja työhyvinvoinnin ammattimessut keskittyvät työpaikan hyvinvoinnin merkitykseen yrityksen kilpailukyvyn, maineen ja kannattavuuden sekä yksilön näkökulmista. Tapahtuman teemoja ovat työyhteisöjen ilmapiiri ja vuorovaikutus, työstressi, päihdeongelmat sekä työn kuormittavuus.

Työhyvinvoinnin edistäminen kuuluu sekä työnantajalle että työntekijöille. Hyvinvointia työssä voidaan parantaa esimerkiksi kehittämällä työoloja ja ammatillista osaamista, työkykyä ylläpitävällä toiminnalla sekä työterveyshuollon avulla.Työhyvinvointi-messuilta löydät ratkaisuja, tuotteita ja palveluita aiheista kuten fysioterapia, tyky-toiminta, kuntoutuspalvelut, työterveyshuolto ja -palvelut sekä ergonomia.

Lue lisää


Ammattitapahtumia kerrakseen

Samaan aikaan järjestetään useampi ammattipahtuma. Tapahtumien sisältö ja tarjonta tukevat toisiaan omasta alasta riippuen, joten synergiahyödyt ovat mittavat. Tarjolla on monipuolisesti ratkaisuja yritysten tarpeisiin yhdellä käynnillä. Lue tapahtumien omilta kotivuilta lisätietoa.