Työhyvinvointi-messut

Moninaisuuden voima: kv-osaajien kuuluvuuden tunne ja työyhteisön hyvinvoinnin vahvistaminen

ke 11.09.2024 10:30-10:55

Ohjelmalava, A-halli

Kuinka rakentaa vahvempi ja osallistavampi työyhteisö, joka kukoistaa monimuotoisuudesta? Miten saavutetaan kulttuurisesti rikas ja yhteisöllinen työympäristö, jossa kv-osaajien panos on keskeisessä roolissa?

Tule kuulemaan parhaita käytäntöjä, jotka edistävät kv-osaajien sitoutumista ja yhteisön kuuluvuuden tunnetta. Puheenvuorossa käsitellään, miten työyhteisö voi luoda ilmapiirin, jossa jokainen työntekijä voi tuntea itsensä hyväksytyksi ja arvostetuksi. Tarkastellaan konkreettisia tapoja edistää kv-osaajien integraatiota ja sitoutumista työyhteisöön sekä vahvistaa yhteisöllisyyden tunnetta organisaatiossa. Lisäksi pohditaan, miten moninaisuus voi tuoda uusia näkökulmia ja luovia ratkaisuja organisaation toimintaan.
Puheenvuorossa esitellään myös keinoja vahvistaa yhteistä kieltä ja ymmärrystä organisaatiossa sekä tapoja ratkaista mahdollisia kommunikaatiohaasteita esimerkiksi kielivalmennuksen avulla.

 

Jatkuvan oppimisen asiantuntija,
Virpi Moilanen
Itä-Suomen yliopisto – Jatkuvan oppimisen keskus

 

 

 

Teema: Työhyvinvointi