Työhyvinvointi-messut

Uusi teknologia työntekijöiden hyvinvoinnin ja työn tuottavuuden parantamiseen

ke 11.09.2024 12:00-12:45

Työhyvinvointi-lava, E-halli

Eksoskeletoneja eli ulkoisia tukirankoja ollaan tutkittu Suomessa jo monella eri alalla. Miten nämä auttavat työntekijää? Onko tässä ratkaisu vaikkapa ikääntyneille työntekijöille tai vetovoimaksi eri aloilla?

Paneelikeskustelussa asiaa pohtimassa alaa tutkineita asiantuntijoita.

 

Moderaattorina Minna Laine, toimitusjohtaja Meditas Oy.

 

 

 

 

Veli-Matti Tuure, erikoistutkija, Työtehoseura
Veli-Matti työskentelee erikoistutkijana TTS Työtehoseura ry:ssä. Toimenkuva sisältää työn kehittämisen lisäksi laajasti liittyvää soveltavaa tutkimusta. Hän on mukana yritysryhmien kehittämishankkeissa ja yrityskohtaisissa räätälöidyissä kehittämishankkeissa. Veli-Matin työssä yhdistyvät ergonomia, työympäristötutkimus ja tuotantotekninen työntutkimus.

Tehtävät liittyvät työjärjestelmän (laajasti työn ja prosessien) kehittämiseen, mutta mukana on myös mm. tuotekehitykseen liittyviä tehtäviä. Koulutukseltaan Veli-Matti on maatalous- ja metsätieteiden lisensiaatti.

 

 

Satu Mänttäri, johtava tutkija, Työterveyslaitos
Satu Mänttäri, FT, dos, toimii johtavana tutkijana Työterveyslaitoksessa. Hän on ollut mukana tutkimassa fyysiseen työkykyyn liittyviä tekijöitä kuten kuormittumista, kuormituksesta palautumista sekä erilaisten apuvälineiden, kuten eksoskeletonien, merkitystä työkuormituksen vähentämisessä.

 

 

 

Tero Kaarlela, Yliopettaja, kone- ja tuotantotekniikka, Centria
Tero Kaarlela toimii Konetekniikan yliopettajana ja robotiikan tutkijana Centria Ammattikorkeakoululla. Hänellä on pitkän linjan kokemus robotiikasta, Industry 4.0 tekniikoista sekä opettamisesta.

 

 

 


Toni Pekkola
, vanhempi asiantuntija, projektipäällikkö JAMK
Toni Pekkola toimii vanhempana asiantuntijana Jamkin Hyvinvointiyksikössä. Hänellä on pitkä tausta terveys- ja hyvinvointiteknologiasta, digitalisaatiosta, robotiikasta, eksoskeletoneista ja TKI-hankkeista. Hän toimii parhaillaan Palosuojelurahaston rahoittaman ExoPELA – Exoskeletonit pelastusalalla -hankkeen projektipäällikkönä.

 

 

 

Riika Saurio, nuorempi tutkija, LUT Yliopisto
Riika Saurio on sairaanhoitaja, koneinsinööri ja SOTE-DI, tällä hetkellä hän työskentelee LUT-yliopistossa nuorempana tutkijana. Hänen väitöskirjansa aihe on eksoskeletonit ja niiden käyttöönotto sosiaali- ja terveyspalveluissa.