Työhyvinvointi-messut

Luovia kohtaamisia hyvinvoinnin äärellä

Uutinen  29.08.2022

Keskustelu pulppuaa iloisena ja soljuvana, naiset päättävät toistensa lauseita ja hersyen ottavat vastaan uudet aiheet ja asiat. Pöydän ja lempiaiheidensa äärellä ovat kasvokkain kohtaamiskouluttaja Disa Kamula ja luovuuskouluttaja Heidi Kormano. Luovien kohtaamisten lähteelle on mahdollisuus loikata syyskuun Työhyvinvointi-messuilla ja poimia opit myös oman työyhteisösi osaamisen osaksi.

– Luvassa on erilaisia kohtaamisia luovuuden äärellä, ihmisten välistä vuorovaikutusta sekä kohtaamistaitojen hiomista. Työhyvinvointia tukeva Kohtaamiskoulutus-työpaja tarjoaa inspiraatioita luovien kohtaamisten edesauttamiseen myös siellä työpaikalla, kohtaamiskouluttaja Disa Kamula kiteyttää.

Disa Kamulan ja Heidi Kormanon Luovia kohtaamisia -aktiivialue tarjoilee virikkeitä luovaan kohtaamiseen konkreettisesti tekemällä yhteistä taideteosta tai vaihtoehtoisesti kohtaamistyöpajoin – ja sekä että!

– Meitä saa tulla vaikka ihan vaan morjestamaan ja odotammekin messukohtaamisia innolla! On myös mahdollista varata omalle tiimille erillinen aika, jos haluaa varmistua, että pääsee yhdessä kokeilemaan, miten tarjoamamme keinot voisivat toimia oman työyhteisön arjessa, Disa jatkaa.

Heidi komppaa, että heidän työpajoistaan suorituskeskeisyys on kaukana.

– Tämä kokonaisuus tarjoaa kynnyksettömän paikan kokeilla luovaa menetelmää, hyvän olon ja työhengen löytämiseen. Pakko-onnistuminen vie iloa ja tekee työstä pakotettua, siksi leikkiminen ja ajan kuluttaminen vaikka vain tekniikkaa tutkien on hyödyllistä. Meidän on saatava tilaa ajatella ja työstää juttuja.

Kormano ja Kamula luonnehtivatkin toisiaan luovien menetelmien virtuooseiksi. Sparraaminen ja kehuminen on heille luontaista ja heille voi myös spontaanisti tulla ehdottamaan omia ideoita luovien kohtaamisten polulla. Kamula kokee, että hänen yritysnimensä Kohtaamiskouluttaja Kamu kertoo jo paljon olennaista.

– Tavoitteeni on, että jokaiselle yrittäjälle ja yritykselle löytyy oma kamu, sillä meitä luovan työn tekijöitä on monenlaisia. Kun yhteys löytyy, voi yhteistyöstä syntyä paljon hyvää ja pitkäaikaisen työskentelyn kautta monenlaista lisäarvoa myös asiakkaille.

Sisäisen lapsen löytäminen

Heidi ja Disa painottavat yhteyteen tulemisen merkityksellisyyttä myös työyhteisön itsetuntoa rakentavana tekijänä. Toiminnan kautta taas tehdään ja luodaan aidosti jotain yhdessä.

– Kohtaamisella on monta tasoa. Se, että sallimme itsemme tulla yhteyteen työkavereiden kanssa, on jo itsessään tärkeää. Myönteinen vuorovaikuttaminen ja asioiden jakaminen on siistiä! Kaikkeen ei aina tarvitse keksiä tavattomasti uutta, voidaan tehdä niin paljon ilman mitään välineitä, ihan vaan sillä, että ollaan yhdessä ja vuorovaikutuksessa – voidaan leikkiä! Kaikessa pyritään kohti hyvän olon tunnetta, Disa vakuuttaa.

Kamulan mukaan sisäisen lapsen löytäminen on kohtaamisessa, ja leikkimisessä, olennaista. Kohtaamiskouluttaja Kamun työkalupakissa keinoina tähän ovat muun muassa kuunteleminen, improvisaatio ja avoin kokeileminen.

– On erittäin merkittävää, että Luovien kohtaamisten kautta voi kohdata myös itsensä, löytää jonkin uuden piirteen itsestään. Ja kun vaikkapa kokeilet jotakin, jota olet viimeksi tehnyt pienenä, siitä jää vahva jälki. Pajassa myös etsimme tuota sisäistä lasta, joka on onnellinen, uskaltaa, ei tyrmää ajatuksiaan – se on myös luovuuden ydin, että et ennakolta tyrmää mitään. Kaikki tämä jättää hyvän tunteen sydämeen, Heidi Kormano hymyilee.

Heidin oman erityisalan, kädentaitojen kautta hän kokeekin, että moni löytää riemastuttavia ja avaavia kokemuksia, jopa puoliksi huomaamatta.

– Kädentaidot ovat nouseva trendi ja syystä, sillä se on asia, mitä oikeasti elämässä aletaan pikkuhiljaa kaipaamaan; konkreettista tekemistä. Hyvin usein työpajoissani ihmiset ovat onnellisen tyytyväisiä itseensä, kokevat vahvoja onnistumisen tunteita. Siellä toki saadaan valmista, kyllä, mutta myös elämyksiä siitä miten joku asia tehdään ihan omin käsin.

Kormano aidosti iloitsee ihmisten onnistumisista ja luovista kohtaamisista, sekä muistaa sanoa sen myös ääneen. Hän kokee, että kehuminen tekee hyvää.

– Ihminen, jolla on hyvä mieli, levittää hyvää mieltä eteenpäin!

Heidi Kormanon kautta on mahdollista taitaa käsillä lyhyempinä sessioina tai tilata useamman, jopa toistuvan pajan sarja myös yrityksille.

– Olen havainnut, että ihmisten on hirveän helppo istua vierekkäin, jos käsillä on samaan aikaan jotain tekemistä. Sitä melkein vahingossa juttelee ja oppii vieressä olevalta jotain uutta. Työpajojen kautta onkin mahdollista löytää aivan uusia piirteitä työyhteisöstä, tai vaikka asiakkaista.

Disa ja Heidi kehottavatkin rohkeasti kokeilemaan messuilla Luovia kohtaamisia -työpajaa ja pohtia sitten, jatkuisiko yhdessä tekeminen ja kohtaaminen työyhteisössä myös laajemmin.

Kankeille ja estoisille

Heidi Kormano ja Disa Kamula vakuuttavat, että heidän messupajansa, sekä työskentelynsä laajemminkin, sopii avoimesti aivan jokaiselle.

– Kankeille ja estoisille, kouluttajat nauravat pilke silmäkulmassa.

– Mutta ei siis todella tarvitse osata mitään, eikä tarvitse olla mitään erityisiä ominaisuuksia. Matalalla kynnyksellä kaikenlaisille työyhteisölle, huumori mukana!

Disa ja Heidi uskovat kohtaamisten voimaan ja näkevät sen sekä luovuuden valtavana voimavarana organisaatioille.

– Ihmiset, jotka keskustelevat keskenään, ovat iloisempia yhdessä ja herkempiä vaihtamaan mielipiteitä hyvässä hengessä. Tieto liikkuu paremmin, organisaatio toimii paremmin. Tässä voi piillä myös taloudellisesti merkittävä puoli, Heidi pohtii.

– Hyvinvoiva työyhteisö tekee paremmin, laadukkaammin ja nopeammin. Ja se näkyy, onko työssä kiva olla, ja haluavatko ihmiset juuri siihen työpaikkaan. Työntekijöiden kuunteleminen, mahdollisuudet erilaisiin tapoihin tehdä ja olla, aidot kohtaamiset esihenkilöiden ja työntekijöiden välillä – näitä asioita todella tarvitaan. Tämä kaikki vaatii pitkäjänteisyyttä, työpaikan ilmapiirin kasvattaminen ja kehittäminen ei tapahdu hetkessä, Disa muistuttaa.

Työkulttuurin puutarhurointi onkin yksi metafora, jota kohtaamiskouluttaja mielellään käyttää. Työyhteisön kukkaloisto on mahdollista saada versomaan tai jopa kukoistamaan Työhyvinvointi-messuilla.

– Ajatuksena tässä on myös, että jos teen yksin tämän pienen jutun ja sitten koemme mitä se yhdessä, kokonaisuutena on. Yhdessä tehty teos on aina enemmän kuin osiensa summa, Kamula kokee.

Samaa puutarhaa kulkee työpari Kormano.

– Myös Työhyvinvointi-messuilla tarjoamme mahdollisuuden kohtaamisten kulttuurin luomiseen. Onnistuminen tuottaa aina myös hyvän fiiliksen, stressitasot laskevat, autonominen hermosto sulkeutuu… ja ryhmäytyminen yksinkertaisesti yhdistää!

Heidi pohtiikin, että messuilla saattaa matkata yhdessä käsillä tekemisen kautta jopa rentouttavalle aivolomalle – mikäs sen mukavampi ajatus.

Vuorovaikutus avain kaikkeen

Työhyvinvointi-messujen vuorovaikutusteema kerää Heidiltä ja Disalta ainoastaan ylistystä. He uskovat, että sloganin mukainen ihmisellinen työelämä on ajankohtaisempaa kuin koskaan.

– Nyt ollaan niin oikeiden asioiden äärellä, vihdoin! Lisäksi muutamaan vuoteen ei olla oikeasti kohdattu. Pandemia on riisunut olennaiset asiat näkyviin myös työelämässä. Vuorovaikutus ja kohtaamiset ovat avain aivan kaikkeen. Jos työelämä on nyt hukassa, niin saavu ehdottomasti messuille – täällä tarjotaan inspiraatiota siihen, mihin suuntaan aidosti lähteä, Disa Kamula vakuuttaa.

– Olemme murroskohdassa, jossa monesti saatetaan todeta, että näin pitää tehdä, mutta keinot puuttuvat. Keinot saat nyt Työhyvinvointi-messuilta, kaikki samasta paikasta! iloitsee Heidi Kormano.

Tervetuloa Työhyvinvointi-messuille luovasti kohtaamaan, rakentamaan ihmisellistä työelämää yhdessä!

https://www.kohtaamiskouluttaja.fi/
https://www.heidikormano.com/