Työhyvinvointi-messut

TTT-lehti: Työn murros uuvuttaa ja ahdistaa

Uutinen  25.03.2020

Suomalaisessa työelämässä työn tehostamisvaatimukset ovat moninaistuneet ja riskit työhyvinvoinnille kasvaneet. Näin osoittaa Tampereen ja Jyväskylän yliopistoissa käynnissä oleva tutkimus.

– Tehostamisvaatimukset työntekijä kokee työn intensiivistymisenä, joka näkyy työtahdin kiristymisenä, lisääntyvinä oppimisvaatimuksina sekä kasvaneina odotuksina työntekijöiden itseohjautuvuuteen. Sekä työtehtäviä että koko työuraa on suunniteltava ja hallittava entistä itsenäisemmin kiireessä, jossa uutta pitää oppia koko ajan, kertoo Tampereen yliopiston professori Saija Mauno.

Tähän mennessä tutkimukseen on osallistunut yli 7000 suomalaista työntekijää eri ammattialoilta.

Hankkeen tulokset osoittivat, että työ on muuttunut intensiivisemmäksi monella tapaa varsinkin tietotöissä, kuten opetus- ja tutkimustyössä. Toisaalta työtahdin kiristymistä koetaan melko paljon alalla kuin alalla, johtajat mukaan lukien.

Lue lisää yhteistyökumppanimme, TTT-lehden, sivuilta.