Työhyvinvointi-messut

Työpiste | Resilientissä organisaatiossa voi tehdä töitä hyvillä mielin

Uutinen  07.09.2022

Tapahtuu mitä tapahtuu – kyllä me selviämme. Organisaation resilienssi tukee työntekijöiden luottamusta kaikenlaisissa tilanteissa, myös kriisin tullen. Jokainen tietää, mitä tehdä. Jokaista arvostetaan sekä ihmisenä että ammattilaisena.
Kun organisaatiolla on resilienssiä eli muutoskykyä, se säilyttää toimintakykynsä kriisin aikana. Resilientti organisaatio ottaa vastaan uuden tilanteen ja sopeutuu siihen. Se luovii muutoksissa aktiivisena ja valppaana.

Työterveyslaitoksen erityisasiantuntija Miira Heiniö on tutkinut ja kehittänyt resilienssiä useissa organisaatioissa. Hänen mukaansa resilientti työpaikka satsaa varsinkin näihin kolmeen osa-alueeseen:

Ihmistä arvostava johtaminen ja kulttuuri. Luovia ratkaisuja opetellaan hakemaan jo tavallisessa arjessa. Jokainen työntekijä mieltää tärkeytensä ja tehtävänsä kriisin ratkaisemisessa. Jokaisen panosta arvostetaan.

Yhteistyö työpaikalla ja koko verkoston kanssa. Kriisin tullen työntekijät osaavat toimia yhdessä ja tukea toisiaan. Hyvä yhteistyö myös ulkopuolisten tahojen kanssa on kullanarvoista. Yhteistyö auttaa jäsentämään tilannetta, saamaan ajantasaista tietoa ja ratkomaan ongelmia.

Uhkiin varautuminen ja jatkuvuuden hallinta. Toimintaympäristöä seurataan aktiivisesti. Keskustellaan yhdessä siitä, miten työpaikalla toimitaan kriisin aikana ja sen jälkeen.

Uhkiin varautuminen luo hallinnan tunnetta

Miira Heiniö on ollut tekemässä Muutosvalmius-työkalusarjaa, joka auttaa organisaatioita varautumaan ja sopeutumaan muutoksiin. Työkalut ovat osa Mielenterveyden tuen työkalupakkia, joka on vapaasti työpaikkojen käytettävissä.

Mutta mitä tekemistä organisaation resilienssillä on mielenterveyden kanssa?

”Organisaation resilienssi voi kannatella yksilöiden resilienssiä. Yksilöiden resilienssi taas on yhteydessä mielenterveyteen”, Heiniö vastaa.

”Resilientin organisaation toimintatavat tukevat työntekijöiden osallisuutta. Kaikki pääsevät mukaan keskusteluun siitä, mihin työpaikka on menossa. Mahdollisten uhkien tunnistaminen ja toimintamalleista sopiminen luovat hallinnan tunnetta.”

Viisi periaatetta resilienssin vahvistamiseen   

Työpaikan resilienssin kehittäminen on hyvä aloittaa Muutosvalmiustestillä, joka kuuluu Muutosvalmius-työkalusarjaan. Ihannetapauksessa kehittämisessä on mukana koko työyhteisö. Porukka työskentelee työpajassa, jota vetää esimerkiksi HR-ammattilainen tai esihenkilö. He voivat toimia myös työparina.

Pyysimme Miira Heiniötä nostamaan esiin viisi periaatetta organisaatioresilienssin vahvistamiseen:

  1. Kaikkien on tiedettävä, mikä omalla työpaikalla on se tärkein tehtävä, joka pitää hoitaa – tapahtui mitä tahansa. Mitä lähdemme ensimmäiseksi pelastamaan tai turvaamaan?
  2. Yhteistyö elintärkeiden kumppanien kanssa rakennetaan ennen kriisiä, hyvän sään aikana. Yhteistyö on tavoitteellista ja vastavuoroista. Millä hyvillä teoilla vahvistamme yhteistyötä?
  3. Jokainen työntekijä on organisaatiolle merkittävä sekä ihmisenä että asiantuntijana. Jokainen pääsee mukaan kehittämään, ennakoimaan ja verkostoitumaan.
  4. Mikään tieto tai osaaminen ei saa olla vain yhden ihmisen takana. Toiminnan kannalta kriittisen tiedon pitää löytyä, vaikka joku avainhenkilö ei pääsisikään töihin.
  5. Työpaikalla vallitsee oppimisen kulttuuri. Kuka tahansa voi ottaa puheeksi arjen pienet häiriötilanteet. Kuka tahansa voi ehdottaa jonkin asian kehittämistä. Idean jatkojalostamiseen on olemassa yhteiset käytännöt.
Artikkeli on julkaistu 10.5.2022 Työpiste-verkkolehdessä. Työpiste on Työterveyslaitoksen julkaisema verkkolehti, joka käsittelee ajankohtaisia työhyvinvointiin liittyviä teemoja.