Työhyvinvointi-messut

Yksilöiden ymmärtämisellä yhteiseen päämäärään – Tykytyky-tiimi tuo luovuustaitoja työyhteisöjen muutostilanteisiin

Uutinen  20.04.2020

Muutokset koettelevat työyhteisöjä nyt monin tavoin ja esimerkiksi etätyöt ovat pakottaneet organisaatiot tarkastelemaan tiimiensä toimintaa uusien linssien läpi. Moni HR-henkilö miettiikin tällä hetkellä kuumeisesti, miten pitää tiimistään huolta etäyhteyksien kautta ja miten löytää ratkaisuja muutosten keskellä työhyvinvoinnin tukemiseen. Muun muassa tällaisiin haasteisiin etsitään vastauksia syyskuussa Työhyvinvointi-messuilla Tykytyky-tiimin tarjoamissa työpajoissa ja luennolla.

Työelämän luovaan muutokseen tähtäävä Tykytyky-tiimi tuo messuille uudenlaisen lähestymistavan työhyvinvointiin. Kolmen naisen tiimi uskoo, että työhyvinvointi on paljon muutakin kuin aktiivisuuden mittaamista.

– Otamme huomioon ihmisten erilaiset kanavat. Meillä on jotakin päälle, jotakin sydämelle ja jotakin käsille. Haluamme erilaisten kanavien kautta löytää keinoja ymmärtää, miten työyhteisöt voisivat toimia yksilöt huomioiden, mutta yhdessä, saavuttaakseen yhteisen päämäärän, tiimiin kuuluva motivaatiovalmentaja Marjaana Herlevi kiteyttää.

Herlevi johdattaa messukävijät motivaatiotietouden ytimeen. Motivaatiovalmentaja käsittelee “Motivaatiotietous työyhteisön ymmärryksen lisääjänä” -KEYNOTE-puheenvuorossaan Steven Reissin motivaatioteoriaa itseymmärryksen, tiimien ymmärtämisen ja johtamisen näkökulmista. Puheenvuoro kuullaan keskiviikkona 9.9.2020 klo 13–14 E-hallin Ohjelmalavalla.

Lue lisää: https://www.tyohyvinvointimessut.fi/fi/program/motivaatiotietous-tyoyhteison-ymmarryksen-lisaajana/

Tavoitteena antaa messukävijälle uskallusta

Motivaation ohella Tykytyky -tiimi tarjoaa messukävijöille myös konkreettista tekemistä.

Heidi Kormano, Marjaana Herlevi Ja Disa Kamula tuovat luovuuden työyhteisöjen muutoksiin.

Vuorovaikutuskouluttaja Disa Kamulan työpajassa nostetaan kissa pöydälle. Messukävijöiden on mahdollista jättää työpajaa varten Tykytykyn standilla sijaitsevaan postilaatikkoon nimettömänä työyhteisöissään esiin tulleita haasteita, joihin työpajassa paneudutaan yhdessä toiminnallisin keinoin.

– Työpajassa kaikki tapahtuu luottamuksellisessa hengessä, eikä yhteisöjen vaikeista asioista puhuta oikeilla nimillä. Myös kuvitteellisen ongelman kanssa voi tulla paikalle tai paikalle voi tulla vain katsomaan, soveltuisiko tällainen työpaja omalle työpaikalle, Kamula kannustaa.

Samaisella alueella antaudutaan myös käsillä tekemisen pariin. Luovuuskouluttaja Heidi Kormanon avustuksella messukävijät pääsevät konkreettisesti tuottamaan yhteistä retrotapettia, joka kuvastaa työyhteisössä tapahtuvaa tilannetta, jossa jokaisen työntekijän työpanos muodostaa lopulta yrityksen yhteisen tuloksen.

”Työpajan tarkoituksena on antaa kävijälleen pystyvyyden kokemuksia.”

– Haluaisin, että messukävijä pääsisi työpajassa kokemaan onnellisuuden tunteen päästessään tekemään jotakin itselle vähän vierasta ja uutta. Työpajan tarkoituksena on antaa kävijälleen uskallusta ja pystyvyyden kokemuksia, Kormano selventää.

Lisätietoja työpajoista: https://www.tyohyvinvointimessut.fi/fi/program/tykytykyn-tyopajat/

Ohjelmat täydentävät toisiaan

Tykytyky-tiimin tarjoama Luova muutos -ohjelma on kokonaisuus, josta hyötyy parhaiten, mikäli ehtii tutustua kaikkiin sen osasiin. Kokonaisuuden ymmärtäminen on muutenkin yksi Tykytyky-tiimin toimintaa ohjaavista tekijöistä. Yrittäjäkolmikko näkee, että työhyvinvoinnin takana ovat aina yritysten yksilölliset piirteet ja ylipäätään yrityksen muodostavat yksilöt.

– Suosittelemme lämpimästi, että messukävijät ottaisivat kiinni kaikista tarjoamistamme ohjelmista, sillä ne täydentävät toisiaan. Parhaiten ne toimivat nimenomaan yhdessä, Heidi huomauttaa.

– Me kaikki pyrimme omilla tavoillamme samaan tavoitteeseen eli murtamaan työyhteisöjen normaalia ajattelua ja toimintaa, ja sitä kautta löytämään työyhteisöille erilaisia tapoja toimia yhdessä paremmin, Marjaana vielä lisää.

Täältä löydät tarkemmat tiedot Tykytyky-aktiivialueesta: https://www.tyohyvinvointimessut.fi/fi/program/luova-muutos-valmennus-tyoyhteisoille-tule-tutustumaan-menetelmiin-tykytyky-aktiivialueelle/