Työhyvinvointi-messut

Elo-Fennia-Pihlajalinna | Hyvinvointia ja parempaa työkykyä koko työuralle

Uutinen  09.09.2022

Työhyvinvointi-messujen keskiviikossa koetaan ajankohtainen ja herättelevä seminaari, yhteistyökolmikon Fennia, Elo ja Pihlajalinna pohtien koko työuran mittaista hyvinvointia. Ajatuksia antavan sisällön lahjoittavat messukansalle mielenkiintoiset puhujat ja fasilitaattorit.

Seminaarin aloittaa katsaus hyvinvointiturvaan. Hyvinvointiturvasta ihmisten ja yritysten hyvinvointia turvaamassa ovat keskustelemassa Fennian asiakaspäällikkö Kirsi Karvinen, Pihlajalinnan myyntijohtaja Jari-Pekka Aurala sekä myyntipäällikkö Ismo Bärlund.

– Seminaariosuutemme koostuu Fennian ja yhteistyökumppaneidemme työhyvinvointiin liittyvien palvelujen esittelystä. Monikaan ei ole tullut ajatelleeksi, että nykyisin vakuutusyhtiö Fennian palveluihin kuuluu paljon muutakin kuin perinteinen vakuuttaminen, kertoo asiakaspäällikkö Kirsi Karvinen.

Fennia ja Pihlajalinna ovat toivoneet kiinnittää uudella Hyvinvointiturvalla erityistä huomiota siihen, kuinka työntekijän jaksamista ja hyvinvointia voidaan tukea sekä miten voidaan taata työntekijöiden sairastuessa tai tapaturman sattuessa, että työntekijä saa mahdollisimman nopeasti oikeanlaista hoitoa.

– Olemme Fenniassa kehittäneet yhdessä luotettavien kumppaneidemme kanssa palveluja jotka helpottavat asiakkaidemme arkea vahinkojen ennakoinnissa ja mahdollisesti vahinkojen sattuessa sekä henkilöstön palkitsemiseen liittyvissä asioissa.

Palvelun vaivattomuuden ajatukseen yhtyy myös Jari-Pekka Aurala – sekä loppuasiakaan että sen hankkivan yrityksen näkökulmasta.

– Hyvinvointiturva on yritykselle äärimmäisen mutkaton tuote, sillä sen turvinyrityksen ei tarvitse itse hallita kaikkea työterveyteen liittyviä asioita. Se on myös kaiken kattava, sisältäen lakisääteisen ja sairaanhoidollisen osuuden. Tuote on myös helppo hankkia, sillä kiinteän hinnoittelun kautta se on myös helposti budjetoitavissa, Aurala luettelee etuja.

Fennia ja Pihlajalinna korostavat, miten työhyvinvointi on kokonaisuus, jonka muodostavat työ ja sen mielekkyys, terveys, turvallisuus ja hyvinvointi. Työhyvinvointia lisäävät muun muassa hyvä ja motivoiva johtaminen sekä työyhteisön ilmapiiri ja työntekijöiden ammattitaito.

– Työhyvinvointiasioissa ennakointi on erityisen tärkeää. Hyvinvoivat työntekijät merkitsevät yrityksille suoranaista taloudellista hyötyä poissaolojen ja ennenaikaisten eläköitymisten vähenemisen muodoissa. Välittömien taloudellisten hyötyjen lisäksi hyvinvoivat työntekijät vaikuttavat yritysten yrityskuvaan asiakkaille, yhteistyökumppaneille ja rekrytointitilanteissa työnhakijoille. Nyt kun monella alalla on pulaa osaavista työntekijöistä, työntekijöiden hyvinvointiin ja työntekijöiden sitouttamiseen liittyvät asiat ovat ajankohtaisempia kuin koskaan, Kirsi Karvinen pohtii.

Auralan mukaan samoista lähtökohdista on myös erityisen tärkeää luoda tiivistä yhteistyötä työnantajan ja työterveyden tuottajan välille.

– Työ on murroksessa ja etäpalvelujen merkitys korostuu koko ajan. Nämä ovat isona osana myös hyvinvointiturvassa, soittamalla ja chattaamalla saa palvelua aina lääkärivastaanottoihin asti.

Etätyönkin myötä Jari-Pekka kokee, että kasvavana osana terveyspalveluja korostuu mielen ja hyvinvoinnin tukeminen myös työnantajan keinoin.

– Mielen hyvinvointi on aivan selkeästi nousussa, ja onneksemme meillä on olemassa hyviä, matalan kynnyksen palveluja myös näihin terveyspalveluihin.

Työhyvinvointi-messuja organisaatioissa odotetaan innolla.

– Toivon herättää yrityspäättäjissä Pihlajalinna-Fennia-Elo -ilosanomaa ja kiinnostusta tuotteeseemme, Jari-Pekka Aurala kertoo.

– Messuilta odotamme monia hyviä kohtaamisia eri alojen osaajien kanssa. Kerron myös näistä työhyvinvointiin liittyvistä palveluistamme seminaariosuudessani lisää, joten tulethan kuulolle – nähdään messuilla! Kirsi Karvinen toivottaa.

Merkityksellisyyttä ja hyvinvointia työhön

Työeläkeyhtiö Elon mukaan työpaikoilla voidaan tehdä paljon työkyvyn tukemiseksi. Vahva varhainen tuki, selkeät prosessit kuntoutukselle, toimiva yhteistyö työterveyshuollon kanssa ja esimerkillinen esimiestyö kuuluvat jokaisen työnantajan työkalupakkiin. Kun niitä osataan hyödyntää, paljon harvemmat päätyvät lääkärin vastaanotolle ja sieltä sairauslomalle. Elon seminaariosuudesta vastaa ylilääkäri Liisamari Krüger, otsikolla Hyvinvointia ja merkityksellisyyden luontia koko työuralle.

– Aiheesta on tärkeä keskustella, jotta löydämme yhteisen näkemyksen työuran onnistumisen haasteista ja jotta voimme tunnistaa tekijöitä, joihin voidaan vaikuttaa niin että työssä voidaan hyvin ja työ tuottaa hyvinvointia, Liisamari Krüger painottaa.

Työhyvinvoinnin saralla merkittävimpinä asioina nyt ja tulevaisuudessa näyttäytyvät Krügerin mukaan työn murroksen ja osaamisen päivittämisen sekä työuran aikana kouluttautumisen tuomat haasteet, yhteiskunnalliset ja globaalit muutosvoimat sekä kuormitustekijät.

– Nuorten sitoutuminen ja hyvinvointi työelämässä, motivaation synnyttäminen ja usko tulevaisuuteen ovat todella merkittäviä asioita. Samoin työurien piteneminen vanhuuseläkeiän noustessa, työhyvinvoinnin varmistaminen myös työuran loppuvaiheessa sekä eläkeläisenä työntekemisen jatkamisen mahdollistaminen.

Mielenterveyden ja mielen hyvinvoinnin nostaa myös ylilääkäri Krüger vahvana esiin ja korostaa ennaltaehkäisemisen tärkeyttä.

– Mielenterveyden horjuminen, masennus ja ahdistuneisuus lisääntyvänä ongelmana ja hyvinvointia heikentävinä tekijöinä haastavat meitä ennaltaehkäisyyn ja onnistuneeseen reagointiin.

Onnistunutta reagointia luodaan myös Työhyvinvointi-messuilla, kaikki yhdessä.

– Odotamme tärkeiden asioiden yhdessä esille tuomista, näkökulmien jakamista ja ymmärryksen laajenemista, yhteistyötä ja tiiviimpää verkostoitumista, toisistamme voimaantumista, Liisamari Krüger tiivistää hymyillen.

Ihmisellistä työelämää Työhyvinvointi-messuilla 13.–15. syyskuuta! Fennian, Elon ja Pihlajalinnan Hyvinvointia ja parempaa työkykyä koko työuralle -seminaari keskiviikkona 14.9.2022.